Ekonomi

Erzurum’un dış ticareti 43,5 milyon dolar

Erzurum’da bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 13 milyon 89 bin dolarlık ihracat, 30 milyon 415 bin dolarlık ithalat gerçekleşirken, toplam dış ticaret değeri ise 43 milyon 504 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verileri paylaşıldı. Erzurum’da bu yılın Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret 13 milyon 89 bin dolar ihracat, 30 milyon 415 bin dolar ithalat olmak üzere 43 milyon 504 bin dolar maliyetle gerçekleşti.

Erzurum İhracat-İthalatı Karşılama Oranı

DOSİAD’ın analizinde Erzurum’da ihracatın ithalatı karşılama oranı Temmuz ayı bazında yüzde 42,73, Ocak-Temmuz ayı tamamında ise yüzde 43,03 olarak bildirildi. İhracatın toplam dış ticaret değeri içindeki payı Temmuz ayında yüzde 29,94, Ocak-Temmuz toplamında ise yüzde 30,08 olarak hesaplandı.

Erzurum İhracat Değerinin Aylık Dağılımı

Ticaret Bakanlığı Ocak – Temmuz verilerine göre Ocak’ta 1 milyon 161 bin dolar, Şubat’ta 1 milyon 82 bin dolar, Mart’ta 1 milyon 176 bin dolar, Nisan’da 1 milyon 808 bin dolar, Mayıs’ta 2 milyon 137 bin dolar Haziran ayında 2 milyon 375 bin dolarlık, temmuz ayında ise 3 milyon 349 bin dolarlık ihracat yapıldı. 7 ayda toplam ihracat değeri 13 milyon 89 bin dolar oldu.

Erzurum İthalat Değerinin Aylık Dağılımı

Genel Ticaret Sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre 2023 Ocak’ta 3 milyon 716 bin, Şubat’ta 1 milyon 886 bin, Mart’ta 5 milyon 19 bin, Nisan’da 4 milyon 66 bin, Nisan’da 5 milyon 517 bin Mayısta. İthalat haziran ayında 2 milyon 373 bin dolar, temmuz ayında ise 7 milyon 837 bin dolar olarak kaydedildi. 7 aylık ithalatın toplam değeri ise 30 milyon 415 bin dolar oldu.

Erzurum Dış Ticaret Değeri Aylık Dağılımı

Erzurum’dan Ocak’ta 4 milyon 878 bin, Şubat’ta 2 milyon 968 bin, Mart’ta 6 milyon 195 bin, Nisan’da 5 milyon 875 bin, Mayıs’ta 7 milyon 655 bin, Haziran’da 4 milyon 748 bin, Temmuz ayında bu rakam 11 milyon 185 bin dolardı.

İhracat yüzde 8,3, ithalat ise yüzde 10,5 arttı

Temmuz ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 artarak 10 milyar 702 milyon dolardan 12 milyar 217 milyon dolara yükseldi. Genel ticaret sistemiyle karşılaştırıldığında ihracat yüzde 8,3, ithalat ise yüzde 10,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen süreksiz dış ticaret verilerine göre; 2023 yılı temmuz ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 artarak 20 milyar 78 milyon dolara, ithalat ise yüzde 10,5 artarak 32 milyar 295 milyon dolara ulaştı.

Ocak-Temmuz döneminde ihracat yüzde 0,7 azalırken ithalat yüzde 5,0 arttı.

Genel ticaret sistemine göre 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 azalarak 143 milyar 287 milyon dolar, ithalat ise yüzde 5,0 artarak 216 milyar 827 milyon dolar olarak gerçekleşti. .

Enerji Ürünleri

Temmuz ayında enerji işleri ve altın hariç ihracat yüzde 9,9, ithalat ise yüzde 24,1 arttı.

Enerji işleri ve gayrinakdi altın hariç ihracat, 2023 yılı temmuz ayında yüzde 9,9 artışla 16 milyar 821 milyon dolardan 18 milyar 485 milyon dolara yükseldi.

Temmuz ayında enerji işleri ve mali olmayan altın hariç ithalat yüzde 24,1 artışla 19 milyar 761 milyon dolardan 24 milyar 520 milyon dolara yükseldi.

Temmuz ayında enerji işleri ve gayrinakdi altın hariç dış ticaret açığı 6 milyar 35 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi ise yüzde 17,6 artarak 43 milyar 5 milyon dolara ulaştı. Enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 75,4 oldu.

Dış Ticaret Açığı Temmuz’da %14,2 Arttı

Temmuz ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 artarak 10 milyar 702 milyon dolardan 12 milyar 217 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 yılı Temmuz ayında yüzde 63,4 iken 2023 Temmuz ayında yüzde 62,2’ye geriledi.

Dış ticaret açığı Ocak-Temmuz döneminde yüzde 18,1 arttı

Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 18,1 artışla 62 milyar 279 milyon dolardan 73 milyar 539 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde yüzde 69,8 iken 2023 yılının aynı döneminde yüzde 66,1’e geriledi.

Temmuz ayında imalat sanayinin toplam ihracat içindeki payı yüzde 92,9 oldu.

Ekonomik faaliyetlere göre 2023 yılı Temmuz ayında imalat sanayinin payı yüzde 92,9, tarım, ormancılık ve balıkçılığın payı yüzde 5,0, madencilik ve taşocakçılığının payı ise yüzde 1,6 oldu.

Ocak-Temmuz döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılığın payı yüzde 3,5, madencilik ve taşocakçılığının payı ise yüzde 1,5 oldu.

Ara Malılarının Toplam İthalattaki Payı Temmuz Ayında Yüzde 69,5 Oldu

Geniş ekonomik kümeler sınıflandırmasına göre 2023 yılı Temmuz ayında ithalatta ortak malların payı yüzde 69,5, sermaye mallarının payı yüzde 15,9, tüketim mallarının payı ise yüzde 14,6 oldu.

2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde ithalatın yüzde 74,1’ini temel malların, yüzde 13,7’sini sermaye mallarının, yüzde 12,1’ini ise tüketim malları oluşturdu.

Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Temmuz ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya ihracat 1 milyar 673 milyon dolar olarak gerçekleşirken, bu ülkeye sırasıyla; 1 milyar 103 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 101 milyon dolarla ABD, 978 milyon dolarla Irak ve 962 milyon dolarla İngiltere. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat toplam ihracatın yüzde 29,0’ını oluşturdu.

Ülkeler

Ocak-Temmuz döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya ihracat 12 milyar 378 milyon dolar olurken, bu ülkeye sırasıyla; Bu ülkeyi 8 milyar 489 milyon dolarla ABD, 7 milyar 265 milyon dolarla İtalya, 6 milyar 958 milyon dolarla İngiltere ve 6 milyar 648 milyon dolarla Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat toplam ihracatın yüzde 29,1’ini oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı

İthalatta ilk sırayı Çin aldı. Temmuz ayında Çin’den yapılan ithalat 4 milyar 603 milyon dolar olarak gerçekleşirken; Bu ülkeyi 3 milyar 650 milyon dolarla Rusya Federasyonu, 2 milyar 839 milyon dolarla Almanya, 2 milyar 458 milyon dolarla İsviçre ve 1 milyar 602 milyon dolarla ABD takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat toplam ithalatın yüzde 46,9’unu oluşturdu.

Ocak-Temmuz döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalat sırasıyla 28 milyar 384 milyon dolar olurken; 26 milyar 841 milyon dolarla Çin, 16 milyar 278 milyon dolarla Almanya, 14 milyar 249 milyon dolarla İsviçre ve 9 milyar 145 milyon dolarla ABD. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat toplam ithalatın yüzde 43,8’ini oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriyle karşılaştırıldığında ihracat yüzde 4,5 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriyle karşılaştırıldığında; Temmuz 2023’te ihracat bir önceki aya göre yüzde 4,5 azalırken ithalat yüzde 11,9 arttı. Takvim efektleri içermeyen diziyle karşılaştırıldığında; Temmuz 2023’te ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azalırken, ithalat yüzde 2,4 arttı.

İmalat Sanayi İhracatında Yüksek Teknolojili İşlerin Payı Yüzde 3,4 Oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret bilgileri, ISIC Rev.4 sınıflandırmasında yer alan imalat sanayi işlerini kapsamaktadır. ISIC Rev.4’e göre Temmuz ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracat içindeki payı yüzde 92,9 oldu. İmalat sanayii işleri ihracatında yüksek teknolojili işlerin payı yüzde 3,4 oldu. ISIC Rev.4’e göre Ocak-Temmuz döneminde imalat sanayii çalışmalarının toplam ihracat içindeki payı yüzde 94,4 oldu. Ocak-Temmuz döneminde imalat sanayi ürünleri ihracatında yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 3,6 oldu.

Temmuz ayında imalat sanayii işlerinin toplam ithalat içindeki payı yüzde 84,7 oldu. İmalat sanayi ürünleri ithalatında yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 10,6 oldu. Ocak-Temmuz döneminde imalat sanayii işlerinin toplam ithalat içindeki payı yüzde 79,8 oldu. Ocak-Temmuz döneminde imalat sanayi ürünleri ithalatında yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 10,3 oldu.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Temmuz ayında 18 milyar 198 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Özel ticaret sistemine göre, 2023 yılı Temmuz ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artarak 18 milyar 198 milyon dolara, ithalat ise yüzde 11,6 artarak 29 milyar 686 milyon dolara ulaştı.

Temmuz ayında dış ticaret açığı yüzde 19,3 artışla 9 milyar 628 milyon dolardan 11 milyar 488 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Temmuz ayında yüzde 63,8 iken 2023 Temmuz ayında yüzde 61,3’e geriledi.

İhracat 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde 130 milyar 471 milyon dolar oldu.

Özel ticaret sistemine göre, 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 azalarak 130 milyar 471 milyon dolar, ithalat ise yüzde 4,2 artışla 202 milyar 858 milyon dolar olarak gerçekleşti. dolar.

Ocak-temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 20,9 artarak 59 milyar 888 milyon dolardan 72 milyar 387 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde yüzde 69,2 iken 2023 yılının aynı döneminde yüzde 64,3’e geriledi. – ERZURUM

babadaghaber.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu